Wat kost een uitvaart?
Slider afbeelding

Zorg voor een mooi afscheid

Spelen er vragen over een naderend overlijden of is dat actueel? Door een kennismakingsgesprek komt veel informatie en advies ter sprake. En net zo belangrijk: we merken of het onderling ‘klikt’. Je hebt en had altijd al vrije keuze voor de uitvaartonderneming. Als mens en dienstverlener stel ik me dan ook open en dienstbaar op, zonder voorbehoud.

De kosten van crematie of begrafenis bij een kleine uitvaartondernemer hoeven zeker niet hoger uit te vallen dan bij de grotere uitvaartondernemingen, integendeel. Het tarief, de tijdsbesteding en in te zetten menskracht, bepalen het verschil. Zoals ook de wijze waarop de uitvaart wordt vormgegeven, die zal geheel op maat en naar eigen wens worden gerealiseerd.

“Een persoonlijke sfeer ontstond in de mooie uitspanning die je aanraadde, de locatie was als een precies passende jas. Het heeft me omarmd. Zo is afscheid nemen minder beladen”.

Direct contact

Is iemand in je omgeving overleden, wil je informatie of uitvaartwensen bespreken? Je kan direct contact opnemen, wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7 dagen per week.

Uitvaartzorg de Schelde bied deze arrangementen aan als basis voor de dienstverlening.

Niemand wordt uitgesloten, zo worden klanten benaderd. Dus ongeacht afkomst, levensvisie of geloof sta ik mensen bij. Evenzo over budget: met en zonder polissen, wil ik je bijstaan.

Uitvaartzorg de Schelde is niet ge- of verbonden aan een uitvaartverzekeraar zoals DELA, Yarden, of Monuta. Alle polissen zoals bij Nationale Nederlanden, Reaal, Lifetri of ASR kunnen worden geïnd. Net zoals verzekeringspolissen van voorheen zoals de AVVL en FUV. Met deze en nog meer oude polissen is ruime ervaring. Bij Ardanta zijn veel polissen ondergebracht. Informeer vrijblijvend wat eventueel de geringe meerkosten zijn.

Er zijn polissen die alleen diensten bieden of juist een geldbedrag zoals bij ASR. Ook kan er een samenstelling zijn van een dienstenpakket en een som geld zoals bij DELA. Als dat dienstenpakket met Uitvaartzorg de Schelde wordt verrekend, zal een vergoeding aan de familie worden uitgekeerd. In eigen beheer worden alle onderdelen van het afscheid uitgevoerd.

“Soepel werden de waardes van verschillende polissen van verzekeraars uitgezocht: een hele geruststelling”.

Een uitvaartverzekering is niet verplicht, integendeel: zelf geld opzij zetten loont soms meer. Bij een overlijden is er dan direct vrije keuze voor een uitvaartondernemer.

Bij afscheid nemen mag je de tijd nemen. Zeker ook, omdat de tijd op een bepaalde manier toch al stil staat. Er zijn ervaringen te over en ik inspireer met advies voor diverse betekenisvolle locaties voor het afscheid en samenzijn. Laat je dus niet ‘sturen’ naar bijvoorbeeld een crematorium, omdat dit zou passen bij de verzekering of vanwege de kosten. Ik werk daarin geheel vrij. Bewust heeft Uitvaartzorg de Schelde ervoor gekozen geen eigen uitvaartcentrum te gebruiken, zodat je als klant geheel vrij bent in keuzes. Bovendien, de kosten op een bijzondere en betekenisvolle locatie zijn vaak prijsgunstiger dan een meer traditionele locatie zoals een aula, crematorium of kerk. Je kan me benaderen voor informatie.

Wat is een alternatief voor een ‘verzekerd bedrag’ voor een uitvaart?

In plaats van het betalen van premies voor een uitvaartverzekering, kun je ervoor kiezen om zelf geld opzij te zetten in een spaarrekening of te investeren. Op lange termijn kan dit een voordeligere optie zijn, vooral als je rendement kunt behalen op je spaargeld of investeringen. Voordeel erbij is, dat jezelf kan bepalen met welke uitvaartondernemer je de benodigde dienstverlening organiseert.

Wat zijn voor- en nadelen van een uitvaartverzekering?

Hoewel uitvaartverzekeringen voordelen kunnen hebben, zoals het zorgen voor financiële gemoedsrust, weten wat als dienst geboden wordt en het verminderen van de last voor nabestaanden, zijn er ook enkele nadelen waar rekening mee moet worden gehouden. Hier zijn een paar mogelijke nadelen van een uitvaartverzekering:

 • Kosten: Uitvaartverzekeringen kunnen prijzig zijn, vooral als je gedurende een lange periode premies betaalt. Het is belangrijk om de premies in overweging te nemen en ervoor te zorgen dat je ze op lange termijn kunt veroorloven. Anders kan het zijn dat je meer betaalt dan de daadwerkelijke kosten van de uitvaart. Dat is een veelgehoord argument uit mijn praktijk: mijn ouders hebben al zoveel jaren polispremie betaald, en nu moeten we nog bijbetalen…
 • Beperkingen: Sommige uitvaartverzekeringen hebben beperkingen met betrekking tot de uitkering. Ze kunnen bijvoorbeeld een maximumbedrag vaststellen dat wordt uitgekeerd, wat mogelijk niet voldoende is om alle uitvaartkosten te dekken. Het is belangrijk om de polisvoorwaarden zorgvuldig door te nemen en te begrijpen wat wel en niet wordt gedekt.
 • Verandering van omstandigheden: Het kan zijn dat je na verloop van tijd je uitvaartverzekering niet meer nodig hebt of dat je omstandigheden veranderen. Misschien verhuis je naar een ander land of wil je je verzekeringspolis wijzigen. In dergelijke gevallen kunnen er beperkingen zijn op het annuleren of wijzigen van je verzekering, wat kan leiden tot ongewenste kosten of administratieve rompslomp.
 • Inflatie: Het is belangrijk om rekening te houden met inflatie bij het plannen van een uitvaart. Uitvaartkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie, dus het bedrag dat je hebt verzekerd, kan in de loop der jaren mogelijk niet voldoende zijn om alle kosten te dekken. Het beeld van een compleet verzorgde uitvaart zoals bijvoorbeeld voorlopers van Ardanta en bij de AVVL in 1990 staat bijvoorbeeld niet meer in verhouding met de kosten nu.

Het is belangrijk om de voor- en nadelen af te wegen voordat je besluit een uitvaartverzekering af te sluiten. Verstandig is om advies in te winnen.

Wat is het verschil tussen een kapitaal en natura verzekering?

Bij een uitvaartverzekering zijn er over het algemeen twee hoofdtypen: de kapitaalverzekering en de naturaverzekering. Het verschil tussen deze twee typen heeft betrekking op hoe de verzekeringsuitkering wordt gebruikt om de uitvaartkosten te dekken. Hier volgt een uitleg van beide typen:

 • Kapitaalverzekering: Bij een kapitaalverzekering keert de verzekeringsmaatschappij een vooraf bepaald geldbedrag uit aan de nabestaanden of de aangewezen begunstigden na het overlijden van de verzekerde persoon. Dit bedrag wordt uitgekeerd ongeacht de werkelijke kosten van de uitvaart. De nabestaanden hebben de vrijheid om het uitgekeerde bedrag te besteden aan de uitvaartkosten zoals zij dat wensen. Ze kunnen de middelen gebruiken om begrafenis- of crematiekosten, rouwdiensten, grafstenen, bloemen en andere uitgaven te betalen. De besteding van het geldbedrag is flexibel en kan naar eigen inzicht worden geregeld.
 • Naturaverzekering: Een naturaverzekering daarentegen voorziet in de specifieke diensten en goederen die nodig zijn voor een uitvaart. In plaats van een geldbedrag uit te keren, biedt de verzekeraar een pakket van vooraf bepaalde uitvaartdiensten en -producten aan. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit de kosten van een bepaalde begrafenisdienst, de kist, rouwkaarten, vervoer, enzovoort. De verzekeringsmaatschappij werkt samen met bepaalde uitvaartdienstverleners en dekking wordt geboden voor specifieke items of diensten zoals vastgelegd in de polisvoorwaarden. Het pakket kan variëren per verzekeringsmaatschappij en polis.

Het belangrijkste verschil tussen een kapitaalverzekering en een naturaverzekering is dus de manier waarop de uitkering wordt gedaan. Bij een kapitaalverzekering wordt er een geldbedrag uitgekeerd, terwijl bij een naturaverzekering specifieke uitvaartdiensten en -producten worden vergoed. Het beste type verzekering is individueel verschillend en hangt af van persoonlijke voorkeuren en omstandigheden. Altijd raadzaam dus om verzekeraars en polissen te vergelijken of de keuze te maken: ik ga niet maandelijks een polis bedrag betalen, maar spaar dat op.

Zijn kosten van een uitvaart fiscaal aftrekbaar?

Voor de erfgenamen zijn uitvaartkosten die niet door de uitvaartverzekering zijn gedekt alleen aftrekbaar voor de erfbelasting, niet voor de aangifte inkomstenbelasting. Een uitvaartverzekering is ook niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Traditioneel worden uitvaartkosten beschouwd als persoonlijke uitgaven en worden ze niet als aftrekbare kosten behandeld. Hetzelfde geldt doorgaans voor de kosten begrafenis of kosten crematie, inclusief begrafenisdiensten, grafstenen, bloemen, rouwkaarten, en dergelijke.

Zijn er specifieke regels voor uitvaartkosten en vergoedingen voor lage-inkomensgroepen?

In Nederland kunnen mensen met een laag inkomen mogelijk aanspraak maken op bijzondere bijstand voor de kosten van een uitvaart. Bijzondere bijstand is een vangnetregeling voor noodzakelijke kosten waar mensen met een laag inkomen geen of onvoldoende financiële middelen voor hebben. De exacte regels en voorwaarden voor bijzondere bijstand verschillen per gemeente, omdat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het verstrekken ervan.

Wat zijn de verplichtingen van de nabestaanden voor de betaling van de uitvaartkosten?

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor betaling van de kosten voor de uitvaart. De opdrachtgever van de uitvaart zal tekenen voor de overeenkomst, de betalingsverplichtingen en de aanvraag crematie of begrafenis. Vaak zal alle communicatie via die persoon gaan en deze is eindverantwoordelijk. Erfgenamen zijn gezamenlijk verplicht de kosten van de uitvaart te betalen, of te vergoeden aan de opdrachtgever. Ook als die kosten hoger zijn dan de waarde van de erfenis. Zij moeten dan uit eigen zak betalen. Wie niet wil (mee)betalen aan een uitvaart, moet dus zorgen dat men geen erfgenaam is.

Hoe worden de kosten voor de uitvaart betaald?

De kosten crematie of kosten begrafenis kunnen op verschillende manieren worden betaald. De meest voorkomende betaalmethoden zijn door gebruik te maken van een begrafenis verzekering. Bij een kapitaalverzekering ontvangen de nabestaanden een geldbedrag waarmee ze de uitvaart kunnen betalen. Bij een naturaverzekering worden specifieke diensten en producten gedekt, zoals de kist, rouwkaarten en de diensten van een uitvaartverzorger. Sommige mensen maken gebruik van uitvaartfondsen, die speciaal zijn opgericht om bij te dragen aan de kosten van een begrafenis of crematie. Deze fondsen kunnen worden beheerd door een organisatie, vakbond, vereniging of zelfs een gemeente. Het lidmaatschap van zo’n fonds kan financiële steun bieden aan de nabestaanden. Ook zijn er mensen die specifiek sparen voor hun eigen uitvaartkosten. Ze zetten geld opzij gedurende hun leven, zodat hun nabestaanden niet met financiële lasten worden opgezadeld. Ook worden de kosten van de uitvaart gedragen door de nabestaanden zelf die de rekeningen dan rechtstreeks uit hun eigen middelen voldoen.

Zijn er manieren om de kosten te besparen op een uitvaart?

Ja, er zijn verschillende manieren om kosten te besparen op een uitvaart. Zowel crematie/resomatie is prijsgunstiger dan begraven. Ook kan door een passende locatie voor samenkomen gekozen worden die minder budget vraagt. Het is goed om te onthouden, dat een uitvaart een persoonlijke gebeurtenis is en het begrijpelijk is, dat mensen willen zorgen voor een waardig afscheid. Het is echter ook goed om bewust te zijn van de kosten en te zoeken naar manieren om de uitgaven in overeenstemming te brengen met het beschikbare budget. Daar denk én werk ik graag actief bij mee.

Wat zijn de totale kosten voor een uitvaart?

De totale kosten voor een uitvaart kunnen sterk variëren. Het is geheel afhankelijk van factoren zoals de keuze voor crematie, begrafenis of ter beschikking stelling van de wetenschap. Maar zeker ook de locatie, de persoonlijke wensen en het budget van de nabestaanden. Enkele kostenposten waar doorgaans ook mee rekening gehouden dient te worden zijn:

 • De uitvaartondernemer
 • Begrafenis- of crematiekosten
 • Rouwkaarten en / of rouwberichtgeving
 • Opbaring en verzorging
 • Vervoer van de overleden persoon
 • Ceremoniekosten zoals bloemen, spreker, audiovisueel
 • Catering
 • Enzovoort

Gelet op de toenemende behoefte om duidelijke indicatie van kosten voorafgaande de uitvaart, werk ik met een vast bedrag voor de gehele dienstverlening behoudens de kosten crematie/begraven, locatie, catering, bloemen en rouwberichtgeving in de krant. Ook een respectvolle stille crematie behoort tot mijn aanbod waarna een arrangement Herdenken aan Zee

Graf huren of graf kopen in Goes?

Het huren of kopen van een graf is een persoonlijke keuze en hangt af van verschillende factoren, zoals de financiële situatie, persoonlijke voorkeuren en eventuele religieuze of culturele overwegingen. Enkele feitelijke gegevens die je kunt meenemen bij het nemen van deze beslissing zijn:

Een algemeen/huurgraf wordt aangeboden voor een bepaalde periode, in Goes 15 jaar. Veelgehoorde motieven zijn hier, dat bezoek aan het graf niet veelvuldig zal zijn en omdat men flexibiliteit wilt hebben.

Bij een particulierkoopgraf verkrijg je het grafrecht voor de duur van de overeenkomst: in de basis is dat 30 jaar, wat verlengd kan worden met 5, 10, 15 of 20 jaar. Motieven zijn een permanente plaats voor jezelf of dierbaren, een zekerheid dat die locatie altijd beschikbaar is voor jou en je familie (locatie kan in Goes bij eerste begraving niet standaard uitgekozen worden). Specifieke informatie kan je verder bij me opvragen of is te vinden via de gemeente Goes.

Wat zijn de kosten begraafplaats in Goes?

Een algemeen/huur graf is voor 15 jaar en kan niet verlengd worden. Inclusief de begraving voor een persoon boven de 12 jaar zijn de kosten €1.946,00. Een particulier/koop graf voor dertig jaar, inclusief eerste begraving van een persoon ouder dan 12 jaar, kost voor een enkel graf (niet mogelijk op begraafplaats te Goes) €4.332,00 en voor twee enkele graven, naast elkaar gelegen (niet mogelijk op de begraafplaats Goes en Kloetinge want daar wordt boven elkaar begraven)  zijn de kosten begraafplaats €5.699,00. Deze kosten gelden in 2024.

Hoe worden de kosten voor een uitvaart als een crematie, begrafenis of herdenking betaald?

Er zijn mensen die een uitvaartverzekering hebben. Deze kan worden gebruikt om de kosten van de uitvaart te dekken. De verzekeringsmaatschappij kan aangeven welke kosten precies worden gedekt. Een natura (pakket) verzekering dekt de diensten die beschreven staan. Daar kunnen veranderingen bij ontstaan, doordat diensten aangepast kunnen worden. Bijvoorbeeld 4 in plaats van 6 dragers. Er zijn ook verzekeringen die een bepaalde som geld vrij laten komen, daarvoor kan dan vrije keuze voor een uitvaartondernemer worden gemaakt. Als de overleden persoon voldoende financiële middelen heeft achtergelaten, kunnen deze worden gebruikt voor de uitvaartkosten. Dit kan bijvoorbeeld spaargeld, beleggingen of de verkoop van eigendommen omvatten. Ook zijn er situaties dat familieleden of nabestaanden bijdragen aan de kosten van de uitvaart. In bijvoorbeeld Armeense cultuur een element om de financiële last te verlichten. In sommige gevallen kunnen sociale voorzieningen beschikbaar zijn om te helpen bij het betalen van de uitvaart. Dit kan variëren afhankelijk van de wetgeving en regelgeving in je gemeente.

Wat zijn de kosten voor een uitvaart en hoe worden deze betaald?

De kosten van een uitvaart kunnen sterk variëren afhankelijk van de specifieke wensen en behoeften van de overledene en de nabestaanden. Over het algemeen zijn er twee categorieën van uitvaartkosten:

 • Basiskosten: dit omvat onder andere kosten voor het regelen & uitvoeren van de uitvaart, het opbaren, het verzorgen en kleden van de overleden persoon, aangifte van overlijden doen en optionele diensten zoals rouwkaarten, bloemen, catering en rouwvervoer.
 • Kosten voor de begrafenis of crematie: kosten zoals de grafrechten, de begrafenis, de crematie zelf, eventuele grafmonumenten of de asbestemming.

De kosten van een uitvaart variëren van enkele duizenden euro’s tot meer dan tienduizend euro, afhankelijk van de wensen en omstandigheden. Als er een uitvaartverzekering is afgesloten, kan deze de kosten van de uitvaart dekken, afhankelijk van de polisvoorwaarden. Anders zullen de kosten door de nabestaanden betaald dienen te worden. Als er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de uitvaart te betalen, kan de gemeente in bepaalde gevallen zorgen voor een sobere uitvaart.

Uitvaartzorg de Schelde zal, op basis van de wensen een begroting opstellen. In principe zullen alle nota’s van de uitvaart eerst ontvangen worden en betaalt. De eindnota van de uitvaart presenteer ik dan naderhand persoonlijk waarbij de begroting ernaast wordt gelegd. In de regel is de eindnota lager dan de begroting. En zo hoort het!

Wat kost in 2024 een crematie in crematorium Goes?

Er zijn verschillende mogelijkheden in crematorium Goes. Enkele te noemen zijn alleen een stille crematie, een stille crematie met een laatste groet, een crematie met rouwbezoek tot afscheid in aula en samenzijn in de lounge. De tijdsduur is van 10 minuten tot 120 minuten en langer als dat gewenst is. De kosten variëren voor alleen de genoemde dienstverlening van het crematorium van €725,- tot €1.960,-

Kost een uitvaart méér op zaterdag?

De prijs van een uitvaart omvat vele facetten. De meeste daarvan verschillen niet van prijs op een weekdag t.o.v. een zaterdag. Personeelskosten (van de begraafplaats) liggen op zaterdag wel hoger dan op een gewone weekdag. Bij een begrafenis op zaterdag liggen de kosten dus hoger. Er zijn begrafenisondernemers, die een toeslag in rekening brengen voor een uitvaart op een zaterdag. Reden is onder andere inzetten van personeel of omdat zij meer kosten hebben voor bijvoorbeeld de huur van de rouwcentra en gebouwen.

Uitvaartzorg de Schelde zal geen toeslag in rekening brengen voor een uitvaart op een zaterdag. Dit is beleid. De vraag is voor mij juist waarom families een uitvaart plannen op zaterdag. Een veel gehoord argument is een mogelijk hogere opkomst aan genodigden bij de uitvaartdienst. Ik inspireer veelal te kijken naar wie écht wil komen, die maakt zich sowieso vrij om de uitvaart bij te wonen. Bovendien, niet het aantal aanwezigen maar juist de betrokkenheid van hun is het meest belangrijke voor nabestaanden.

Hoe kijkt Uitvaartzorg de Schelde aan tegen budget-uitvaart?

De term ‘budget uitvaart’, is onpersoonlijk en gaat voorbij aan waarde van leven die er is. Volledig ben ik ervan overtuigd, dat een ‘budget uitvaart’, beter omschreven kan worden als ‘een uitvaart met beperkt budget’. Want, als ieders leven uniek is, mag het afscheid ook zo zijn. We maken dus maatwerk van de uitvaart. Uitvaartzorg de Schelde wil kijken naar wat financieel wel kan en je wil dragen. Je persoonlijke invulling geeft kleur aan het (eigen) afscheid. Dat nemen we vanuit het hart en niet perse vanuit je portemonnee. Het afscheid in de vorm van een stille crematie gebeurt door een vast aanbod aan diensten waar de prijs op is gebaseerd. Als er minder geld te besteden is dan eigenlijk gewenst voor een uitvaart, kan een uitvaart met eigen budget uitkomst bieden om een dierbare, een respectvolle en mooie uitvaart te geven. Daar werk ik graag aan mee, we vinden een passende omgang!

Wat is een budget-uitvaart?

Een budgetuitvaart is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar een eenvoudige en kostenefficiënte uitvaart. Het is bedoeld voor mensen die een beperkt budget hebben of die bewust kiezen voor een bescheiden afscheid. Steeds vaker horen we deze term. Enkele kenmerken van een budgetuitvaart kunnen zijn:

 • Contact met de uitvaartverzorger gaat veelal alleen telefonisch. Uitvaartzorg de Schelde zal waar mogelijk en gewenst de persoonlijke benadering blijven vormgeven.
 • Eenvoudige kist: In plaats van een luxe of op maat gemaakte kist wordt er vaak gekozen voor een eenvoudige, standaardkist.
 • Basisdiensten: De diensten die worden aangeboden, zijn beperkt tot essentiële zaken, zoals het regelen van de begrafenis of crematie, het overbrengen van de overledene naar de locatie en het verzorgen van de benodigde documenten.
 • Geen of beperkte extra’s: Er worden mogelijk geen of minimale extra’s aangeboden, zoals bloemstukken, rouwkaarten, samenzijn met familie en genodigden. Uitvaartzorg de Schelde zal weliswaar graag een zo passend als mogelijke omgang en werkwijze hanteren.

Het doel van een budget-uitvaart of zoals ik die omschrijf: Uitvaart met beperkt budget is om een respectvol afscheid te bieden binnen de financiële mogelijkheden van de nabestaanden. Daar werk ik graag aan mee, we vinden een passende omgang!

Wat kost een sobere crematie?

Voor actuele prijzen kijk bij mogelijkheden naar de arrangementen. Als voorbeeld hier: een ‘crematie met budget’ kost €1975,- bij Uitvaartzorg de Schelde. Een naderhand te organiseren herdenking wordt georganiseerd op maat. Intussen is gebleken in de praktijk dat dit kan vanaf rond de €300,-

Wat kost een uitvaart?

De kosten van een uitvaart zijn volledig afhankelijk van wensen: die van de overledene en van de familie. De kosten van begraven en cremeren verschillen per begraafplaats en crematorium. Daarover zal ik je informeren en adviseren. Cremeren is over het algemeen een stuk goedkoper dan begraven. Resomeren zal naar verwachting gelijk zijn aan cremeren. De tarieven van begraven verschillen per gemeente en per soort graf. Daarom is het ondoenlijk hier een gemiddelde prijs voor aan te geven. Alle tarieven van crematoria en (gemeentelijke) begraafplaatsen zijn openbaar via de betreffende websites te vinden.

Wanneer wordt een uitvaart betaalt door de gemeente?

De gemeente kan onder bepaalde omstandigheden de kosten van een uitvaart betalen. Over het algemeen is het zo dat wanneer een persoon overlijdt en er geen nabestaanden zijn die de uitvaart kunnen bekostigen, de gemeente verantwoordelijk kan zijn voor het regelen en betalen. Dit is op grond van artikel 22 van de Wet op de Lijkbezorging. Burgerzaken van de gemeente zal altijd proberen te achterhalen of er wensen zijn van de overledene omtrent begraven of cremeren. Verder wordt een eenvoudige uitvaart vormgegeven. Er is meestal geen ruimte voor inspraak van eventuele nabestaanden. Kosten zullen worden verhaald op de (eventuele) nalatenschap. Wanneer dit niet voldoende is, zal de gemeente op zoek gaan naar de bloed- en aanverwanten die volgens de wet tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest.

Het exacte beleid en de voorwaarden voor het betalen van een begrafenis kunnen echter variëren afhankelijk van de regio en zelfs de specifieke gemeente. Het is daarom belangrijk om contact op te nemen met de lokale gemeente of het gemeentehuis om de specifieke regels en procedures te achterhalen die van toepassing zijn in jouw situatie. Waar gewenst kan ik je bemiddelen. Meer lezen kan je op https://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2018-08-01

Wat kost een crematie als je niet verzekerd bent?

Een vraag die door verschillende verzekeraars, het NIBUD en uitvaartondernemingen wordt ingeschat op rond de € 7.000,-

Het basis afscheidsarrangement kost bij Uitvaartzorg de Schelde € 3.975,- waar de kosten van (stille) crematie, begrafenis, locatie voor afscheid/samenzijn en rouwbericht, consumpties en bloemen bij komen. Globaal zouden die kosten rond de € 1.500,- kunnen uitkomen. Een begroting die wordt aangeleverd is altijd op maat.

Wat kost cremeren in Goes? 

Een afscheid in de aula, de crematie, samenzijn in de lounge en asafgifte kent diverse mogelijkheden qua te besteden tijden in het crematorium in Goes. Beschikbare tijden variëren van 30 minuten tot 150 minuten en kosten van €1.135,- tot €1.885,-

Waar houd ik rekening mee bij keuze voor een afscheidsplechtigheid of herdenking?
 • Inventariseer de wensen: van jezelf als jouw tijd van sterven nabij is. Inventariseer de wensen voorafgaand aan het overlijden van je partner, ouder, kind, vriend, enzovoort. Het is belangrijk deze te respecteren en hier zo veel mogelijk aan te voldoen. Als er geen specifieke wensen bekend zijn, kun je kijken naar de persoonlijkheid, interesses en hobby’s van de overledene om te bepalen welke elementen je in de ceremonie wilt opnemen.
 • Bespreek de opties: Dit kan helpen om een idee te krijgen van wat belangrijk is voor de familie en vrienden van de overledene. Bespreek ook het budget dat beschikbaar is voor de ceremonie of herdenking.
 • Kies een locatie die past bij de wensen van de overledene en de nabestaanden. Dit kan een kerk, uitvaartcentrum, crematorium of andere locatie zijn. Wat dacht je van een Uitspanning, dorpshuis, de stamkroeg, de sportclubkantine of thuis? Overweeg ook of de locatie geschikt is voor het aantal verwachte gasten.
 • Beslis welke elementen je wilt opnemen in de ceremonie of herdenking. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit muziek, poëzie, sprekers, een fotopresentatie, enzovoort.
 • Als je mij als uitvaartverzorger inschakelt, kan ik je helpen bij het organiseren van de uitvaartceremonie of herdenking. Ervaring te over in de traditionele settingen zoals aula en kerk, doch zeker ook in alternatieven daarvoor.

Het organiseren van een uitvaartceremonie of herdenking is een emotionele taak, maar zeker heeft het naderhand een grote toegevoegde waarde bij het herbeleven van de herinnering eraan. Daarmee zorg je dus voor een mooi afscheid.

Uitvaartzorg de Schelde hecht volledige waarde aan signalen van klanten. Hiernaast vind je signalen van opdrachtgevers en families die werden bijgestaan. Deze recensies geven een beeld van mijn toewijding aan het leveren van persoonlijke en respectvolle uitvaarten.

Met deze organisaties, leveranciers en gemeentes is binnen en buiten Zeeland al jarenlang een uitstekende en prettige samenwerking. Samen zorgen voor een mooi afscheid!

Wist je overigens, dat ongeacht of en waar er een verzekering is, je bij Uitvaartzorg de Schelde terecht kunt? Polissen van Yarden, Dela en Monuta kunnen ook als basis voor dienstverlening worden gebruikt. Je hebt en had altijd al vrije keuze voor de uitvaartonderneming.