Slider afbeelding

Zorg voor een mooi afscheid

Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van Uitvaartzorg de Schelde worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uitvaartzorg de Schelde houdt zich aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wanneer je aanmeldt op de website uitvaartzorgdeschelde.nl van Uitvaartzorg de Schelde of gebruik maakt van de diensten van Uitvaartzorg de Schelde, worden de je verstrekte persoonsgegevens door vastgelegd. De verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Uitvaartzorg de Schelde te vallen. Je verklaart dat deze gegevens correct zijn en zal informeren zodra mogelijk over wijzigingen die optreden in deze gegevens. In aanvulling op de gegevens die je zelf opgeeft, kan Uitvaartzorg de Schelde aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van Uitvaartzorg de Schelde.

Doeleinden

Uitvaartzorg de Schelde gebruikt de gegevens voor verschillende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de gebruikersovereenkomst, de uitvoering van de opdracht en om je op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
  • Als je een betaalde dienst of product heeft afgenomen, om te factureren.
  • Het verlenen van service en/of om je te informeren over andere producten en diensten van Uitvaartzorg de Schelde indien je daar prijs op stelt.
  • Als je geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Uitvaartzorg de Schelde dan vraag ik je graag dit aan te geven bij registratie voor de betreffende websites of bij ons melden.

Gegevensverstrekking aan derden

Je gegevens worden zonder toestemming niet verstrekt aan partijen, die niet tot Uitvaartzorg de Schelde behoren. Je gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Uitvaartzorg de Schelde op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Uitvaartzorg de Schelde zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Beveiliging gegevens

Uitvaartzorg de Schelde maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Je persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Verder maken onze website gebruik van een SSL-certificaat, zodat alle gegevens versleuteld worden verzonden. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Gebruik van cookies

De website van Uitvaartzorg de Schelde maakt bij het aanbieden van de diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op je harde schijf van de computer wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook wordt hiermee de website geoptimaliseerd. De cookie-gegevens zijn niet herleidbaar naar een persoon.

Je kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Cookies verwijderen

Cookies verwijderen in Firefox:

  • Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op recente geschiedenis wissen.
  • Onder Details kan je Cookies aanvinken. Je kan ook aangeven hoe oud cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Cookies verwijderen in Chrome:

  • Klik op de 3 liggende streepjes rechts-bovenin. Klik op Instellingen > klik op Geavanceerde instellingen. Klik onder Privacy op Browsegegevens wissen.
  • Vink in ieder geval Cookies en andere sitegegevens verwijderen aan. Je kan ook aangeven uit welke periode de te verwijderen cookies moeten zijn.

Deze informatie over cookies is een momentopname. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Mochten er wezenlijke wijzigingen doorvoeren, dan worden die via een artikel op de website bekendgemaakt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Neem in dat geval contact op. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij in dit geval een kopie van het identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij graag zorgen dat in deze kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart gemaakt zijn. Dit ter bescherming van je privacy. Uitvaartzorg de Schelde zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op het verzoek reageren.

Wijzigingen

Uitvaartzorg de Schelde behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van januari 2024.

Direct contact

Is iemand in je omgeving overleden, wil je informatie of uitvaartwensen bespreken? Je kan direct contact opnemen. Ik ben dag en nacht bereikbaar, 7 dagen per week.

Uitvaartzorg de Schelde hecht volledige waarde aan signalen van klanten. Hiernaast vind je signalen van opdrachtgevers en families die werden bijgestaan. Deze recensies geven een beeld van mijn toewijding aan het leveren van persoonlijke en respectvolle uitvaarten.

Met deze organisaties, leveranciers en gemeentes is binnen en buiten Zeeland al jarenlang een uitstekende en prettige samenwerking. Samen zorgen voor een mooi afscheid!

Wist je overigens, dat ongeacht of en waar er een verzekering is, je bij Uitvaartzorg de Schelde terecht kunt? Polissen van Yarden, Dela en Monuta kunnen ook als basis voor dienstverlening worden gebruikt. Je hebt en had altijd al vrije keuze voor de uitvaartonderneming.