Het is een bijzondere aanblik: een man fietst op een krantenfiets met een vrijwel lekke achterband en rozen steken uit de fietstassen. Hij heeft tranen in zijn ogen. Achter hem rijdt een rouwauto met daarachter enkele volgauto´s. Op straat gaan mensen achteloos eraan voorbij. Anderen kijken even om en vervolgen hun weg. Velen zien daarentegen wat er gebeurt en staan even stil…een speciale rouwstoet! De man voorop fietst langzaam doch stug door. Achter hem liggen verschillende rozenblaadjes. Kort daarvoor nog als complete roos tussen de spaken vastgemaakt. Op een zeker moment stapt de man af. Plaatst de fiets op een hoek tegen een boom en zet de fiets op slot en hij stapt als passagier in de rouwauto.

Getekend leven

Enkele dagen daarvoor werd ik geroepen een uitvaart te regelen. Daarin kwam de drijfveer van de overledene ter sprake om jaren zijn werk als krantenbezorger te doen. De familie vertelt. Hun overleden oom had veel meegemaakt. Het leven tekende hem. Hij was uit een sociaal-maatschappelijk en financieel dal weer op geklommen. Tegen zijn pensionering aan had hij voldoende energie over om nog wat “terug te willen geven aan de maatschappij”. Hij hield van bewegen. Wilde graag in de maatschappij bezig zijn. Hield van nieuws en zo had hij in ieder geval een gratis krantje. Hij had speciaal een krantenfiets geregeld en voldeed zo jarenlang aan zijn behoefte. Plotseling stierf hij, vrijwel in het harnas. Het maakte wat los bij de familie toen werd gevraagd “is er iets dat in de aula geplaatst kan worden om deze tijdelijk ‘van jezelf te maken’?” Een herinnerding als onderdeel uit zijn leven?” Om zo de afscheidsruimte bij zijn uitvaartkist meer eigen te maken. Men hoefde niet lang na te denken: “Mag zijn krantenfiets er ook bij staan?” Die was voor meneer erg belangrijk geworden. Een middel om te werken, doch ook een symbool van vrijheid, zelfredzaamheid en bewijs van succes.

Symbool als herinnerding

Soms is een uitvaart mogen begeleiden alsof je er midden in zit! Alle zintuigen staan open voor wat er gebeurt. Uiteraard is het begeleiden van een uitvaart voor mij werk. Echter laat het onderdeel zijn van een dergelijke situatie als deze zeker niet onberoerd. Wat een eenvoudige fiets wel niet kan doen! Als mensen ervoor kiezen een ´herinnerding´ mee te nemen bij het afscheid, neemt men deze ook weer mee terug en de kracht van herinneren neemt dan alleen maar positief toe. Welk symbool zou bij u passen? In deze periode van het jaar staat herinneren aan dierbaren die stierven centraal. Landelijk en regionaal wordt er aandacht aan besteed. Ons bedrijf bood dat ook aan. Er zijn mensen onder ons die dagelijks worden herinnerd aan het feit, dat hun lief, hun kind, hun ouder, hun vriend stierf. We kunnen elkaar helpen door naar elkaar om te zien en indien gewenst, op een gepaste manier te helpen herinneren.

Arjen van de Hee is uitvaartverzorger en vertelt over belevenissen in zijn werk.

Is iemand in je omgeving overleden, wil je informatie of uitvaartwensen bespreken? Je kan direct contact opnemen. Ik ben dag en nacht bereikbaar, 7 dagen per week.

Uitvaartzorg de Schelde hecht volledige waarde aan signalen van klanten. Hiernaast vind je signalen van opdrachtgevers en families die werden bijgestaan. Deze recensies geven een beeld van mijn toewijding aan het leveren van persoonlijke en respectvolle uitvaarten.

Met deze organisaties, leveranciers en gemeentes is binnen en buiten Zeeland al jarenlang een uitstekende en prettige samenwerking. Samen zorgen voor een mooi afscheid!

Wist je overigens, dat ongeacht of en waar er een verzekering is, je bij Uitvaartzorg de Schelde terecht kunt? Polissen van Yarden, Dela en Monuta kunnen ook als basis voor dienstverlening worden gebruikt. Je hebt en had altijd al vrije keuze voor de uitvaartonderneming.